PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse tõstuk

Nimetus: MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse tõstuk

Eesmärk: Toetada elektrilise tõstuki ostu

Aasta: 2015

 

Tutvustus

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus toetab läbi erinevate teenuste erivajadusega lapsi, noori ja täiskasvanuid. Muu hulgas pakutakse ka hoiuteenust sügava-ja raske puudega lastele läbi Lastefondi projekti "Unistuste puhkus".

Lapsehoius ja tugikodus on 48 last, nendest ratastooli abil liigub 16 last ning suure tõstemassiga on 9 last. Lisaks käivad tugikeskuses rehabilitatsiooniteenusel ka teised ratastoolis liikuvad lapsed ja noored.

Tugikeskusel puudub võimalus tõsta last ratastoolist voodisse, mattidele, vanni jne. Lapsi tõstetakse kahe töötajaga, sageli osutub aga ka sel moel tõstmine keeruliseks, sest lapsed, kes oma kehaasendit ei kontrolli on väga rasked. Seetõttu vajab tugikeskus kahte elektrilist tõstukit, mis oluliselt kergendaks töötajate tööd.

Tartu Maarja Tugikeskus töötab kolmes majas, sellest tulenevalt on tarvis kahte tõstukit. Lastefond toetab ühe elektrilise tõstuki ostu, teise tõstuki kulud katab Tartu Linnavalitsus.

 

Maksumus

Lastefond toetab MTÜ Tartu Maarja tugikeskusele elektrilise tõstuki ostu 1181 euroga.

Kuidas Sina aidata saad?