PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Toetame pervasiivse arenguhäirega Jaaku

Nimetus: Toetame pervasiivse arenguhäirega Jaaku

Toetuse sisu: Aitame tasuda pervasiivse arenguhäirega Jaagu muusikateraapia eest

Toetuse suurus: Kuue kuu jooksul kokku 600 eurot 

Toetusperiood: mai 2015 – veebruar 2017*

 

Tutvustus

Jaagul (sünniaasta 2008) on pervasiivne arenguhäire ehk autistlikud käitumisjooned ja kõnearengu probleemid. Seetõttu pole poisi kõne eakohaselt arenenud, teiste inimestega suhtlemine on takistatud ning keskendumisvõime ja tähelepanu kehv.

Jaak on aga väga musikaalne, tal on hea rütmitaju, muusikaline kuulmine ning peab hästi viisi. Erinevad viisid ja helid jäävad talle võrreldes muude asjadega paremini meelde.

Autistlike laste puhul on väga oluline arvestada nende tugevaid külgi ja huvisid, Jaagu puhul on see ilmselgelt muusika, seetõttu soovib Jaak väga käia muusikateraapias. Muusikateraapia on hea viis poisi kognitiivsete ja suhtlemisoskuste arendamiseks. Muusikateraapia abil saab arendada vastastikust suhtlemist, tähelepanu koondamist ja keskendumist ühele asjale korraga. Kõnearengule mõjub toetavalt nii muusika kuulamine, laulmine, kui koos musitseerimine. Autistlike joonte puhul on sagedaseks probleemiks tähelepanu hajumisega seotud käitumine, mida saab tasakaalustada korrapärase rütmiga muusika kuulamise ja loomisega.

Muusikateraapia kuulub loovteraapiate hulka. Nii, nagu ka paljud teised loovteraapiad, on muusikateraapia suuresti mitteverbaalne teraapia. Antud asjaolu teeb teraapia võimalikuks ka niisugustele inimestele, kes ei ole võimelised või ei soovi end verbaalselt väljendada. Samuti on emotsioone lihtsam ja ka turvalisem väljendada muusikas, kui sõnade abil.

Erivajadustega inimeste puhul aitab muusikateraapia parandada ja arendada sotsiaalseid oskusi, arendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, korrastada tundeelu, parandada motoorseid oskusi ja kehatunnetust.

Muusikateraapia on mujal maailmas andnud väga häid tulemusi, tuginedes paljudele uurimistöödele ning terapeutide kogemusele. Muusikateraapiat rakendatatakse nii vaimse- kui füüsilise puudega inimeste puhul (nt. autism, PCI, kõnehäired, Rett sündroom jt.). Muusikateraapia on ka Eestis üha arenev teraapia vorm.

 

Maksumus

Lastefond toetab Jaagu muusikateraapiat kuue kuu vältel 100 euroga kuus. 

* Reeglina pikendab Lastefond toetusperioodi lõppedes toetusi vastavalt toetusvajadusele.

 

Kuidas Sina aidata saad?

 • hakates Lastefondi püsiannetajaks
 • ostes heategevuslikke meeneid
 • tehes ühekordse annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse "Jaak":
  Swedbank IBAN EE682200221015828742
  SEB IBAN EE261010220014910011
  Danske IBAN EE403300334408530000
  Noreda IBAN EE791700017000285384
  LHV IBAN EE527700771000610813