PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Tegevus

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest heategevusfondidest Eestis. Viieteistkümne tegevusaasta jooksul on kogutud ligi kolme miljoni euro jagu annetusi.

  • Tegeleme vajaliku aparatuuri soetamisega Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikusse ja kliinikumi teiste allüksuste lasteosakondadesse. Lisaks toetame eriliste haigusjuhtumite ravi üle Eesti, välislektorite visiite Eestisse ja õdede ja arstide väliskoolitust.
  • Aitame heategijatel jõuda oma toodete ja teenustega abivajajateni.

Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide tulemuslikumaks täitmiseks:

  • Kasvatada püsiannetajaskonda.
  • Toetada sügava ja raske puudega laste ja nende perede toimetulekut.
  • Teavitada abivajajaid senisest veelgi aktiivsemalt abistamise võimalustest ning annetajaid annetamise võimalustest.

Lähtume oma töös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi põhikirjast.pdf ja vabaühenduste eetikakoodeksist ja annetuste kogumise heast tavast.

Hea annetuste koguja

Eesmärgid

  • Lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates Kliinikumi struktuuriüksustes.
  • Lastele suunatud arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine.
  • Elanikkonna teadlikkuse ja harituse edendamine eesmärgiga vältida lastel esinevate haiguste teket ja arengut, tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi.
  • Lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine.
  • Lastele, noorukitele ja pereliikmetele tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine.

Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.


Nõukogu

Esimees Küllike Saar

Priit Alamäe - Nortal AS
Antti Kask - Cramo Estonia AS
Jaan Kallas - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Andres Koern
Parvel Pruunsild - BIGBANK AS
Merli Siff