PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“

 „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Loe veel

Projekt „Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“

„Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“ on Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Loe veel

Projekt “Hoolime koos laste vaimsest tervisest”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekti "Hoolime koos laste vaimsest tervisest" toetas Swedbanki annetuskeskkond "Ma armastan aidata". Projekti käigus viidi läbi 9 psüühika- ja käitumishäirete teemalist intensiivkoolitust SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tippspetsialistide (lastepsühhiaatrid, kliinilised lapsepsühholoogid, logopeedid, õde ja sotsiaaltöötaja) poolt. Projekti lõppedes, mais 2014 avaldati Lastefondi kodulehel tasuta allalaetav e-kogumik, mis sisaldab koolitustel käsitletud teemasid (kogumik).

Loe veel

Projekt “Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekti “Kogemusnõustamine Tartu Ülikooli Kliinikumis” rahastas suures osas Kodanikuühenduse Sihtkapital. Teenuse arendamist toetas ka Eesti-Šveitsi koostooprogrammi Vabaühenduste Fond ning annetusi selle tarbeks aitas koguda Swedbanki annetuskeskkond “Ma armastan aidata”. Projekti raames pakuti tasuta kogemusnõustamise teenust (nii individuaal- kui grupinõustamist) SA TÜK lastekliinikus, psühhiaatriakliinikus, kirurgiakliinikus ning hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

Loe veel

Projekt “H.E.A. - Heategevusega Eestimaa Aktiivseks”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekt “H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks” esitati Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt avatud taotlusvooru sügisel 2012. Taotlusvooru eesmärk oli toetada projekte, mis on suunatud püsivabatahtlike oskuslikule kaasamisele vabaühenduste tegevusse. Oluline rõhk oli senisest enamate, sh erineva profiiliga vabatahtlike, kaasamisel ja kinnistamisel ning nende suutlikumal leidmisel, juhendamisel ja motiveerimisel. Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas projekti 4377€ suuruse toetussummaga.

Loe veel

Projekt "Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks"

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekt „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks“ esitati Hasartmängumaksu Nõukogule pilootprojektina kevadel 2012, mil koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumi (edaspidi TÜK) psühhiaatriakliiniku lasteosakonnaga viidi läbi kaks teabepäeva.

Loe veel