PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Projekt "Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks"

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekt „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks“ esitati Hasartmängumaksu Nõukogule pilootprojektina kevadel 2012, mil koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumi (edaspidi TÜK) psühhiaatriakliiniku lasteosakonnaga viidi läbi kaks teabepäeva.

I teabepäev teemal „Pere olukorra mõju lapse toimetulekule ja võimalused lapse abistamiseks“ toimus 25.04.2012. Teabepäeva viisid läbi TÜK psühhiaatriakliiniku spetsialistid, lasteosakonna juhataja ja lastepsühhiaater Inna Lindre, lastepsühhiaater Anu Susi, kliiniline lapsepsühholoog ja psühhoterapeut Katrin Pruulmann ning sotsiaaltöötaja Kairi Nool.

II teabepäev teemal „Käitumisprobleemid lastel lastepsühhiaatri pilgu läbi ja võimalused lapse abistamiseks.“ toimus 15.05.2012. Teabepäeva viisid läbi TÜK psühhiaatriakliiniku spetsialistid - lasteosakonna juhataja ja lastepsühhiaater Inna Lindre, lastepsühhiaater Aime Meos, kliiniline lapsepsühholoog Margit Koolmeister ning sotsiaaltöötaja Kairi Nool.

Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu summas 1069 eurot.

 

 

Pilootprojekti väga positiivse tagasiside põhjal otsustati TÜK Lastefondi ja TÜK psühhiaatriakliiniku koostöös läbi viia ka jätkuprojekt, mistõttu esitati Hasartmängumaksu Nõukogule „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks jätkuprojekt“ sügisel 2012, mida Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas toetada summas 3000 eurot. Jätkuprojekti raames viidi läbi seitse teabepäeva (sh üks venekeelne teabepäev): 

 

I PAKETT

I teabepäevad teemal „Lastel esinevad pervasiivsed arenguhäired ja ATH (aktiivsus-tähelepanuhäire)“ toimusid 21.11.2012 ja 05.03.2013. Teabepäeva viisid läbi TÜK psühhiaatriakliiniku spetsialistid Inna Lindre, Sirje Bunder, Anu Susi, Margit Koolmeister, Katre Kandimaa, Aime Meos ja Kairi Nool.

Pildialbum Picasas "21.11.2012 I teabepäev"

 

II PAKETT

III teabepäevad teemal „Lastel esinevad õpiraskused ja vaimne alaareng (kerge ja mõõdukas)“ toimusid 15.01.2013 ja 14.05.2013. Teabepäeva viisid läbi TÜK psühhiaatriakliiniku spetsialistid Inna Lindre, Sirje Bunder, Katrin Pruulmann, Hele Täär, Anu Susi ja Kairi Nool.

Pildialbum Picasas "4.12.2012 II teabepäev"

 

III PAKETT

III teabepäevad teemal „Lastel esinevad õpiraskused ja vaimne alaareng (kerge ja mõõdukas)“ toimusid 15.01.2013 ja 14.05.2013. Teabepäeva viisid läbi TÜK psühhiaatriakliiniku spetsialistid Inna Lindre, Sirje Bunder, Katrin Pruulmann, Hele Täär, Anu Susi ja Kairi Nool.

Pildialbum Picasas "15.01.2013 III teabepäev"

 

IV PAKETT

IV teabepäev teemal „Lastel esinevad psüühika- ja käitumishäired” (vene keeles) toimus 07.02.2012. Teabepäeva viisid läbi TÜK psühhiaatriakliiniku spetsialistid Inna Lindre, Sirje Bunder jaRoman Balõtšev.

Pildialbum Picasas "7.02.2013 IV Teabepäev"

 

Projekti eesmärk oli ja on tõsta Lõuna-Eesti eri- ja tavakoolide töötajate (pedagoogid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid), asenduskodude kasvatajate ja kooliõdede teadlikkust erivajadustega lastest ning meetoditest, kuidas neid lapsi aidata.

Projekti otseseks sihtgrupiks on Lõuna-Eesti eri- ja tavakoolide pedagoogid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, asenduskodude kasvatajad ja kooliõed, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku kokku lastega, kellel esineb – pervasiivne arenguhäire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, meeleoluhäire, käitumishäire, õpiraskused või vaimne alaareng. Projekti kaudne sihtgrupp on teabepäeval osalejate kolleegid (koolides, asenduskodudes), kellele teabepäeva sihtgrupp jagab teabepäeval omandatud teadmisi ja oskusi.

 

Lisainfo

Aneth Tuurmaa
Projektijuht
aneth at lastefond dot ee
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Puusepa 1a, Tartu 50406
www.lastefond.ee