PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Projekt “H.E.A. - Heategevusega Eestimaa Aktiivseks”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekt “H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks” esitati Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt avatud taotlusvooru sügisel 2012. Taotlusvooru eesmärk oli toetada projekte, mis on suunatud püsivabatahtlike oskuslikule kaasamisele vabaühenduste tegevusse. Oluline rõhk oli senisest enamate, sh erineva profiiliga vabatahtlike, kaasamisel ja kinnistamisel ning nende suutlikumal leidmisel, juhendamisel ja motiveerimisel. Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas projekti 4377€ suuruse toetussummaga.

Projekti eesmärgid ja alaeesmärgid

“H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks” projekti eesmärk oli luua hästi toimiv vabatahtlike süsteem, mille raames kaasata Lastefondi tegevusse vähemalt 25 uut püsivabatahtlikku (sh professionaalseid vabatahtlikke). Vabatahtlike kaasamise lisaväärtusena sooviti suurendada projekti perioodi jooksul 250 inimese võrra ka fondi püsiannetajate arvu ning ligikaudu 10 000 inimese võrra projekti kaudsete kasusaajate arvu.

Projekti põhieesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised alaeesmärgid:

 • Kaardistada küsitluse teel kodanike teadlikkus heategevusest Eesti ühiskonnas ning teavitada kodanikke selle küsitluse tulemustest erinevate infokanalite kaudu.
 • Luua uus vabatahtlike põhikiri (sh uued ametikohad vabatahtlikele).
 • Koostada vabatahtlike juhendajate ametijuhendid (üheks aastaks).
 • Koostada vabatahtlike hea tahte lepingud (üheks aastaks).
 • Koostada ja kinnitada vabatahtlike tegevuskava.
 • Läbi viia uute vabatahtlike värbamisüritusi.
 • Korraldada heategevuspäev.
 • Läbi viia püsiannetajate värbamisüritused Tartu ja Tallinna kaubanduskeskustes 2-3 korda kuus.
 • Sisse seada vabatahtlike töö analüüsimiseks ja tagasiside andmiseks vabatahtlike regulaarsed üldkoosolekud.
 • Välja töötada Lastefondi ja vabatahtlikku tööd tutvustav reklaamvideo (kaasates professionaalseid vabatahtlikke IKT valdkonnast).
 • Täiendada Lastefondi kodulehte vabatahtlike kodulehel kajastamise osas (CV, ametid, fotod, ametikirjeldused); luua võimalusel eraldi vabatahtlike siseveeb; lisada kodulehele vabatahtlike edulood (intervjuud ja iseloomustused) koos piltidega.
 • Esmakordselt fondi ajaloos läbi viia kogu vabatahtlikkonda kaasavad kaks meeskonnatöö ning kaks müügitöö koolitust (millele lisandub müügitöö järelkoolitus pärast testüritust).
 • Luua efektiivne vabatahtlike motivatsioonisüsteem koos innustavate motivatsiooniüritustega.

 

Projekti sihtgrupid

Projekti otseseks sihtgrupiks olid nii Lastefondi senised kui ka projekti käigus värvatud uued vabatahtlikud (k.a professionaalsed vabatahtlikud). Projekti kaudseks sihtgrupiks olid kodanikud, kes said projekti käigus infot Lastefondi, vabatahtliku töö ja/või selle mõju kohta parema kodanikuühiskonna loomisel (üritustel või värbamisel vabatahtlike töö tutvustamine, välireklaamid). Projekti sihtgruppide abil (nii vabatahtlikud kui ka kodanikud) püüab SA TÜK Lastefond aidata veelgi rohkem abivajajaid (otsesed kasusaajad fondi mõistes). Vabatahtlike abil suurendatakse ühiskonna teadlikkust abivajajatest ning võimalustest anda oma panus kas vabatahtliku töö või (püsi)annetuse näol. Kodanike abil levib teave abivajajate kohta Eestis ning võimalustest nende abistamiseks.

 

Projekti raames toimunud tegevused

Loodi Aimar Lintsi (TLÜ Haapsalu Kolledž) abiga TÜK Lastefondi tutvustav video. Miks olla püsivabatahtlik ja/või püsiannetaja TÜK Lastefondis? Vaata järele. Ja tule ka! http://www.youtube.com/watch?v=IWamfoOT83Y&feature=share

Koguti kokku 20 silmapaistva ja tegusa Lastefondi vabatahtliku edulood, mida on võimalus lugeda kõigil soovijatel ning nii nende kõigiga tuttavaks saada. Kuidas need ja paljud teised huvitavad ja head inimesed päris elus välja näevad, saad teada, kui liitud SA TÜK Lastefondi lõbusa ja tegusa vabatahtlikkonnaga.

Viidi 2013. a aprilli alguses läbi küsitlus selgitamaks välja, kuidas suhtutakse vabatahtlikusse töösse ning milliseid kokkupuuteid omatakse heategevuslike organisatsioonidega. Tutvu siin küsimustiku tulemustega.pdf.

Lükati käima Lastefondi müügimeeskonna üritused, mille raames vabatahtlikud kutsuvad kodanikke koos Lastefondi maskoti Mõmmikuga pildistama. Vabatahtlikud on olnud esindatud erinevatel suurematel üritustel (näiteks heategevuslikul koguperepäeval Tallinna Lauluväljakul või Maamessil Tartu Näituste messikeskuses) ning kaubanduskeskustes nii Tallinnas (Magistrali Kaubanduskeskuses) kui ka Tartus (Tartu Kaubamajas). Eesmärgiks tutvustada TÜK Lastefondi, suurendada püsiannetajate arvu ja leida uusi potentsiaalseid vabatahtlikke

Korraldati 06.04.2013 Tallinna ja Tartu vabatahtlike visiooniseminar (motivatsiooniüritus), kus Lastefondi tegevjuht tutvustus fondi põhitegevusi aastal 2013, professionaalne vabatahtlik Mari-Liis Uudelepp viis läbi lühitutvustuse Lastefondi toetussaajate laste haigustest ning päeva teises pooles viisid kuraatorid AIESEC-ist läbi meeskonnatööharjutusi. Visiooniseminari kava.pdf.

Korraldati heategevuspäevad, mis leidsid aset jõulukontorite näol nii Tallinnas kui ka Tartus. Tallinna heategevuspäev toimus 14.12.12 Järve Selveris ja Tartu heategevuspäevad toimusid 18.-19.12.12 Tartu Kaubamajas. Heategevuspäevadel müüsid tublid TÜK Lastefondi vabatahtlikud jõulukaarte ja pakkusid koostööpartnerite abil poe külastajatele võimalust oma kingitused ära pakkida. Lisaks rõõmustas poe külastajaid maskott Mõmmik, kellega oli võimalus fotosid teha. Kogu heategevuspäevade tulu suunati raske ja sügava puudega laste toetuseks.

Viidi 13.12.12 läbi vabatahtlike III müügitöö koolitus, kus koolitajaks oli Marianna Drozdova Vain & Partneritest. Koolituse peamiseks eesmärgiks oli analüüsida vabatahtlike tegevust esimesel müügitöö testüritusel 14. novembril Anne Selveris. Koolituselt saadi viimane vajalik motivatsioonisüst jätkamaks aktiivselt püsiannetajate värbamisega uuest aastast kaubanduskeskustes üle Eesti.

Korraldatii vabatahtlikele 8.12.12 II meeskonnatöö koolitus, kus koolitajaks oli Marge Vellesalu Rõõmukiir OÜ-st. Koolitusel käsitleti meeskonna arengu põhieelduseid ja kokkulepete sõlmimist. Vabatahtlike tagasiside koolitusele oli äärmiselt positiivne ning nüüd töötavad vabatahtlikud veelgi ühtsema meeskonnana ühiste eesmärkide täitmisel.

Tähistati 14.11.12 TÜK Lastefondi 12. sünnipäeva ehk heategevuspäeva, mis on ühtlasi ka ülemaailmne diabeedipäev. Selle raames olid nii Tallinna kui ka Tartu vabatahtlikud Selverites üle Eesti, et tutuvustada fondi ja aidata EAÜS-i liikmetel kodanike veresuhkrut mõõta. Suurem sünnipäevapidu toimus aga Tartu Anne Selveris, kus lisaks veresuhkrumõõtmisele kutsusid vabatahtlikud poe külastajaid koos maskoti Mõmmikuga pildistama ning jagasid infot fondi kohta.

Organiseeriti 10.11.12 II müügikoolitus „Müügikunst heategevuses II“ neile vabatahtlikele, kes hakkavad aktiivselt tegelema uute püsiannetajate leidmise ning TÜK Lastefondi tutvustamisega kaubanduskeskustes ja muudel üritustel. Esimene müügimeeskonna testüritus, kus vabatahtlikud rakendasid koolituselt omandatud teadmisi, toimus juba 14.11.12 TÜK Lastefondi heategevuspäeval Tartu Anne Selveris.

Organiseeriti TÜK Lastefondi vabatahtlikele 03.11.12 I müügikoolitus „Müügikunst heategevuses“, mille viis läbi TÜK Lastefondi professionaalne vabatahtlik Marianna Drozdova (Vain & Partnerid) ning mis toimus Tartus Vilde Lokaalis. Koolitusel osalesid nii Tallinna kui ka Tartu vabatahtlikud, kes said baasteadmisi müügist ja sellest, kuidas müügioskused saavad vabatahtliku töö kontekstis abiks olla. Samuti selgitati välja vabatahtlike seast inimesed, kes moodustavad müügimeeskonna ja hakkavad aktiivselt tegelema püsiannetajate värbamisega. Tutvu koolituse ajakavaga.pdf.

Alustati uute vabatahtlike värbamisega Tartu vabatahtlike värbamisürituse infoseminaril 30.10.12 Vilde jahisaalis, kus osales üle 20 huvilise, kes kõik avaldasid soovi hakata TÜK Lastefondis vabatahtlikuks. Kohapeal tutvustati TÜK Lastefondi tegevusi, vabatahtliku töö võimalusi ja viidi läbi põnev grupitöö. Tartu vabatahtlike esimese infoseminari kutse.pdf ja infoseminari materjalid.pdf.

Muuda heategevus oma elustiiliks – tule ka Sina SA TÜK Lastefondi vabatahtlikuks (Tartusse või Tallinna) - esita taotlus.

Viidi 13.10.12 läbi I meeskonnatöö koolitus vabatahtlikele, mis kandis nime „Meeskondlik energia I“. Koolitajaks oli Lastefondi professionaalne vabatahtlik Marge Vellesalu Rõõmukiir OÜ-st, kes on olnud ka pikaaegne Vain & Partnerid koolitaja. Koolituse eesmärkideks oli suurendada Tallinna ja Tartu vabatahtlike ühtlustunnet, vabatahtlike teadlikkust meeskonnatööst ning viia läbi erinevaid harjutusi selle rakendamiseks.
Koolituse kava.pdf

Seati sisse vähemalt kord kuus nii Tartus kui Tallinnas toimuvad SA TÜK Lastefondi vabatahtlike üldkoosolekud. Üldkoosolekutel analüüsitakse vabatahtlike tegevuse vastavust vabatahtlike põhikirjas märgitule, antakse tagasisidet ning räägitakse jooksvatest tegevustest.

Tehti algust lisaks tegevuskavas märgitule ka valdkondade koordineeritavate üritustega, millest saavad osa võtta kõik vabatahtlikud. Jooksvatel üritustel toimub vabatahtlikust tööst huvitatud kodanike teavitus ja üleskutsed vabatahtlikule tööle fondis, TÜK Lastefondi tegevuse tutvustamine, TÜK Lastefondi maskoti Mõmmikuga pildistamine ja püsiannetajate värbamine. Toimunud üritused:

- 07.10.2012 Klubi Tartu Maratoni Mini Nelikürituse lõpupidu
- 06.10.2012 Klubi Tartu Maratoni 1. Tartu Linnamaraton/Tartu
Sügisjooks 2012
- 26.10.2012 Korvpallimäng TÜ/Rock vs Kalev/ TÜ Spordihoones.
- 21.11.12 I teabepäev pervasiivsete arenguhäirete ja aktiivsus-tähelepanuhäire kohta SA TÜK Psühhiaatriakliinikus. 
- 04.12.12 II teabepäev meeleolu- ja käitumishäirete kohta SA TÜK Psühhiaatriakliinikus.
- 15.12.2012 Jõuluvõistlus Tartu Ülikooli Spordihoones.
- 15.01.2013 toimus III teabepäev teemal „ Lastel esinevad õpiraskused ja vaimne alaareng“. 
- 28.01.2013 toimus tänuüritus SA TÜK Lastekliinikus, kus anti üle kuus aparaati ja tänati ettevõtteid, kes on toetanud TÜK Lastefondi. 
- 07.02.2013 toimus teabepäev teemal „ Lastel esinevad psüühika- ja käitumishäired“. Teabepäev toimus vene keeles. 
- 16.–17.02.2013 toimus Klubi Tartu Maratoni suusanädalavahetus, kus vabatahtlikud tutvustasid TÜK Lastefondi maratonil osalejatele. 
- 05.03.2013 toimus teabepäev teemal „Lastel esinevad meeleoluhäired- ja aktiivsus-tähelepanuhäire“. 
- 15.03.2013 esindasid vabatahtlikud Lastefondi korvpallimängul Rakveres. 
- 27.03.2013 esindasid vabatahtlikud Lastefondi korvpallimängul Tallinnas. 
- 09.04.2013 toimus teabepäev teemal „ Lastel esinevad meeleolu- ja käitumishäired“.
- 26.04.2013 esindasid vabatahtlikud Lastefondi korvpallimängul Tartus.

Viidi 01.10.2012 ja 02.10.2012 läbi Tallinna ja Tartu vabatahtlike juhendajate koosolekud, mille eesmärgiks oli tutvustada SA TÜK Lastefondi uuenenud süsteemi. Koosolekute sisu: - Vabatahtlike uue põhikirja algmaterjali väljatöötamine eelnevalt vabatahtlike juhtide poolt koostatud tööversiooni põhjal.
- Uute vabatahtlike ametikohtade tööversiooni tutvustus, süsteemi täiendamine.
- Ametijuhendid – koostamine ja vastavate isikuomaduste väljaselgitamine igale ametikohale.
- Vabatahtlike tegevuskava koostamine, sh uute huviliste värbamisplaan, meeskonnatöö ja müügikoolituste kuupäevad ja sisu täpsustamine, huviliste vabatahtlikuks kuulutamise ürituse kava.

 

Lisainfo

Aneth Tuurmaa
Projektijuht
aneth at lastefond dot ee
+372 5566 1890
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Puusepa 1a, Tartu 50406
www.lastefond.ee