PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“

 „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

 

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

 

Projekti tegevused:

  1. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde.
  2. 12-kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse.
  3. Personali koolitamine.
  4. Valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine.
  5. Ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine.
  6. Vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele.
  7. Uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Projektipartnerid

 

Lisainfo

Aneth Tuurmaa
Projektijuht
Tel +372 5566 1890
E-post aneth.tuurmaa@kliinikum.ee
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
https://www.facebook.com/vaimsetervisekeskus