PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Toetame psühholoogilise abi andmist (asenduskodu) lastele

Nimetus: Toetame psühholoogilise abi andmist (asenduskodu) lastele

Eesmärk: Toetada (asenduskodudes kasvavate) laste täiendava psühholoogilise ja terapeutilise toe saamist erialaspetsialistidelt (terapeutidelt, eripedagoogidelt).

Hetkel toetame lastele psühholoogilise ja terapeutilise toe võimaldamisel Tudulinna asenduskoduHaapsalu hoolekandekesust ja Tartu naiste varjupaika.

 

Tutvustus

Käesoleva kampaania ellukutsumiseks saime innustust Tudulinna asenduskodu toetamisest viimase nelja aasta jooksul, mille käigus oleme mõistnud asenduskodus kasvavate laste vajadust psühholoogilise ja terapeutilise toe järele. Läbi selle toe võimaldamise asenduskodude lastele, tahame tekitada neis teadmist, et nende muresid mõistetakse ning neid soovitakse aidata alustada tulevast elu sisemiselt tugevana ning ilma parandamatute hingehaavadeta. Projekti raames toetame asenduskodusid, kus kasvavad lapsed ei saa erinevatel põhjustel (vahemaa, transpordi puudumise või kulukuse, liiga pikkade ootejärjekordade tõttu vmt) kas üldse mitte või õigeaegselt neile vajalikku psühholoogilist ja terapeutilist tuge.

Asenduskodudes üle Eesti elab täna rohkem kui 1000 last ning väga paljud neist vajavad täiendavat ja järjepidevat terapeutilist tuge. Riiklikul tasandil on seni olnud eesmärgiks asenduskodudes elavatele lastele luua võimalikult sarnased tingimused tavaperedes kasvavate lastega ning sel põhjusel on asenduskodudele kehtestatud erinevaid ettekirjutusi, mh perepõhine hooldusmudel ning nõuded laste ja kasvatajate suhtarvule ühes asenduskodu peres. Lisaks on ehitatud 11 asenduskodus uusi peremaju.  Moodne maja ja head elutingimused on lapse arengu seisukohalt loomulikult olulised, kuid asenduskodu laste igakülgseks arendamiseks ja eluks ettevalmistamiseks ei piisa vaid suurepärasest elukeskkonnast. Vanemliku hoolitsuseta lapsed, olgu neil kuitahes kenad asenduskodud, on seesmiselt katki ning nendelaste psüühilistest ja füüsilistest läbielamistest tulenevad kogemused ja mälestused on need, mis mängivad suurt rolli asenduskodusse sattunud lapse edasises toimetulekus. Nende laste läbielatud kogemused on jätnud nende hinge palju valusaid mälestusi, kogemusi, vastuseta jäänud küsimusi, tihti ka süütunnet millega lapsel tuleb edasi elada. Seetõttu tuleb nende laste „katkiste hingede“ parandamisega väga põhjalikult tegeleda. On oluline, et lapsele osutatav asenduskoduteenus ei piirduks vaid välise  turvalise keskkonna  loomisega, vaid hõlmaks endas ka professionaalselt läbimõeldud terapeutilist abi. 

Üheskoos saame asenduskodusid selles toetada, et luua sealsetele lastele hoolimata nende üleelamistest võimalus helgeks tulevikuks. Lastefond pakub oma heade annetajate abiga asenduskodudele tuge, et asenduskodu lastele terapeutilist abi võimaldada. 

 

Kuidas Sina aidata saad?

 • hakates püsiannetajaks
 • ostes heategevuslike meeneid
 • tehes ülekande Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgituseks "Katkised hinged":
  Swedbank IBAN EE682200221015828742
  SEB IBAN EE261010220014910011
  Danske IBAN EE403300334408530000
  Noreda IBAN EE791700017000285384
  LHV IBAN EE527700771000610813
 • helistades Lastefondi annetus telefonidele:
  900 5025 kingid 5€
  900 5100 kingid 10€
  900 5500 kingid 50€