PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Toetame Masingu kooli erialaspetsialistide õppevisiiti Belgiasse

Toetuse sisu: Aitame katta Tartu Masingu Kooli viie erialaspetsialisti Belgia-õppevisiidi kulusid, eesmärgiga aidata kaasa koostöö arendamisele Belgia organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Asperegeri sündroomiga inimestega tegelemisele   

Toetuse suurus: 1308 eurot

Toetamise aeg: 2016

Loe veel

Toetame TÜ Kliinikumi sünnitusabispetsialistide simulatsiooniõpet

Nimetus: Toetame TÜ Kliinikumi sünnitusabispetsialistide simulatsiooniõpet 

Eesmärk: Võimaldame naistekliiniku ämmaemandatel ja lasteõdedel läbida simulatsiooniõppus, mille raames harjutatakse vastsündinu kriitiliste seisundite lahendamist 

Aasta: 2016

Loe veel

Toetame autismipäeva “Räägime autismist” korraldamist

Nimetus: Toetame autismipäeva “Räägime autismist” korraldamist

Eesmärk: Aidata MTÜ Eesti Autismiühingul tasuda autismipäeval üles astuvate spetsialistide esinemistasusid ning tõsta ürituse toetamisega autismialast teadlikkust nii lapsevanemate, spetsialistide kui ka laiema avalikkuse seas.

Aasta: 2016

Loe veel

Toetame kiindumushäiretele keskenduva konverentsi korraldamist

Nimetus: Toetame Tartu Herbert Masingu kooli poolt korraldatavat ja kiindumushäiretel keskenduvat konverentsi “Tabamata mure - räägime kiindumus”

Eesmärk: Edendada erivajadustega lastega tegelevate spetsialistide koostööd ning anda neile vajalikke teadmisi kiindumushäire esinemisest ühiskonnas ja jagada praktilisi näpunäited kiindumushäirega toimetulemiseks oma töös.

Aasta: 2016

Loe veel

Toetame professionaalse Kanada jutuvestja Dan Yashinsky loengut

Nimetus: Toetame professionaalse Kanada jutuvestja Dan Yashinsky loengut 

Eesmärk: Toetada haigete lastega tegelejaid, vanemaid, kogemusnõustajaid

Aasta: 2015

Loe veel

Toetame lasteneuroloogide konverentsi

Nimetus: Toetame XIII Rahvusvahelist Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni konverentsi

Eesmärk: Võimaldada Eesti lasteneuroloogidele kaasaegse informatsiooni saamist Euroopa ja maailma tippseptsialistidelt

Aasta: 2015

Loe veel