PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Toetame autismipäeva “Räägime autismist” korraldamist

Nimetus: Toetame autismipäeva “Räägime autismist” korraldamist

Eesmärk: Aidata MTÜ Eesti Autismiühingul tasuda autismipäeval üles astuvate spetsialistide esinemistasusid ning tõsta ürituse toetamisega autismialast teadlikkust nii lapsevanemate, spetsialistide kui ka laiema avalikkuse seas.

Aasta: 2016

Tutvustus

2. aprillil tähistatakse ülemaailmselt autismiteadlikkuse päeva.  MTÜ Eesti Autismiühing korraldab Tallinna Tondi Põhikoolis, kus on autistlikke lapsi õpetatud peaaegu Eesti taasiseseisvumisest alates, 2. aprillil autismipäeva „Räägime autismist“.

Autismispektri häirega lapsed on väga erinevad ja vajavad erinevaid sekkumisi, sellest on avalikkusel sageli raske aru saada. Ka vanematel on väga raske leppida olukorraga ja leida oma lapsele sobivaim koht õppimiseks ja arendamiseks. Seetõttu soovitakse julgustada kõiki rohkem kuulama ja kaasa mõtlema, leidma uut infot ja mõttekaaslasi, paremini orienteeruma autismispektri häirete kirevas maailmas.

Ürituse eesmärgiks on tõsta autismialast teadlikkust nii lapsevanemate, spetsialistide kui ka laiema avalikkuse seas, kummutada negatiivseid müüte autismispektri häirega inimeste kohta, jagada adekvaatset infot otsestest allikatest, ning teavitada erinevatest autismispektri häirega laste arendamisvõimalustest, lisaks õppimisele.

Konverentsil astuvad üles paljud tunnustatud spetsialistid: Sirli Väinsar (Tondi Põhikooli direktor), Linnu Mae (Tondi Põhikooli Tuisu osakonna õppejuht), Ege Kuusk (Tondi põhikooli klassiõpetaja), Anne Kleinberg (Tallinna Lastehaigla Laste ja Noorukite Vaimse Tervise Keskus, lastepsühhiaater), Kadi Lukanenok ( Tallinna Ülikool, eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor), Anneli Säre (tekstiilikunstnik), Gerda Matvere (Autism Movement Therapy ehk AMT tantsuterapeut), Aet Urbas ja Marit Ummelas (Tallinna ja Harjumaa Autismiühing) ning Angelika Tief (autistliku lapse vanem).

Lastefondi toetus katab esinejate esinemistasud.

 

Maksumus

Lastefond toetab autismipäeva "Räägime autismist" kattes esinejate esinemistasud kokku 482 euro ulatuses.

Kuidas Sina aidata saad?