PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Toetame Masingu kooli erialaspetsialistide õppevisiiti Belgiasse

Toetuse sisu: Aitame katta Tartu Masingu Kooli viie erialaspetsialisti Belgia-õppevisiidi kulusid, eesmärgiga aidata kaasa koostöö arendamisele Belgia organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Asperegeri sündroomiga inimestega tegelemisele   

Toetuse suurus: 1308 eurot

Toetamise aeg: 2016

Tutvustus

Õppevisiit on osa projektist „Erivajadustega laste ja perede tugivõrgustiku arendamine“, mille eesmärgiks on arendada hariduslike erivajadustega (autimisspektri häire, aspergeri sündroom, aktiivsus- ja tähelepanuhäire) laste ja nende perekondade tugisüsteemi Eestis, et see oleks jätkusuutlik, järjepidev ning teaduspõhine. Väga oluline oleks leida võimalus Eestis välja arendada varajase sekkumise metoodikad, et nii lapsed kui ka pered saaksid vajaliku informatsiooni lapse toetamiseks võimalikult varakult.

Selleks, et Eestis neid lapsi ja peresid paremini toetada ning tugivõrgustikku arendada on väga oluline teha koostööd kogemust omavate partneritega välismaal. Seetõttu soovitaksegi õppevisiidiga arendada koostööd erinevate Belgia organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Asperegeri sündroomiga inimestega tegelemisele. Sealjuures ka kaardistada erinevate metoodikate kasutamine töös inimeste ja nende peredega Genti linnas erivajadustega laste ja peredega töötavates organisatsioonides, et õppida neilt, kes neid edukalt rakendamas on. 

Õppevisiidi käigus kohtutakse Genti Ülikooliga ning külastatakse mitmeid erinevaid keskusi, mis on spetsialiseerunud autismi, Aspergeri sündroomi ja aktiivsus- ning tähelepanuhäire all kannatavate inimeste ja nende perede toetamisele.

 

Maksumus

Lastefond toetab viie Masingu kooli erialaspetsialisti õppevisiiti Belgiasse 1308 euroga, kattes visiidi majutus- ja transpordikulud. 
 

Kuidas Sina aidata saad?