PÜSIANNETUS
Summa:

Isikukood:
 
Detailne vorm

HELISTA
900 5025 kingid 5€
900 5100 kingid 10€
900 5500 kingid 50€

Teised annetusvõimalused

SUURSPONSORID  

  

  Наш блог

  

UUDISKIRI
  Loobu

Toetame kiindumushäiretele keskenduva konverentsi korraldamist

Nimetus: Toetame Tartu Herbert Masingu kooli poolt korraldatavat ja kiindumushäiretel keskenduvat konverentsi “Tabamata mure - räägime kiindumus”

Eesmärk: Edendada erivajadustega lastega tegelevate spetsialistide koostööd ning anda neile vajalikke teadmisi kiindumushäire esinemisest ühiskonnas ja jagada praktilisi näpunäited kiindumushäirega toimetulemiseks oma töös.

Aasta: 2016

Tutvustus

Tartu Herbert Masingu Kool tähistab 19. veebruaril 2016. aastal oma 23. sünnipäeva üle-eestilise konverentsiga „Tabamata mure – räägime kiindumushäirest“. Konverentsi eesmärgiks on tähelepanu pöörata kiindumushäire temaatikale ning see on suunatud sotsiaal-, hariduse, tervishoiu ja asendushoolduse valdkonnas tegutsevatele ning erivajadustega lastega kokku puutuvatele spetsialistidele.

Tartu Herbert Masingu kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul on käesoleval hetkel töö kiindumushäire all kannatavate lastega puudulik ning probleemide märkamata jätmine põhjustab raskusi laste toimetulekus nii kodus, koolis kui ka lasteaias. Üle-eestiline konverents, kuhu on koondatud kogu erivajadusega last ümbritseva võrgustikuliikmed, annab võimaluse antud probleemile tervikliku käsitluse ja lahenduse tekkeks.

Konverentsi Taanlasest psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard, kes ka konverentsil üles astub, selgitab, et kiindumushäire hõlmab rida käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kellele ei ole esimeste eluaastate jooksul langenud osaks piisavat hoolt. Laps võib olla võimetu arendama vastastikuseid, armastavaid ja abistavaid suhteid teistega ning sotsiaalsed oskused võivad kujuneda puudulikeks – nagu oskus mängida, õppida, töötada, armastada, olla pere- või rühmaliige. Temast kujuneb erivajadusega laps selles mõttes, et tal puudub võime pidurdada või muuta tunnet või impulssi, kui see on kord tekkinud. Selline laps ei suuda emotsionaalset energiat kaua endale hoida ega stabiliseerida. Selle tagajärjel on aja-, ruumi- ja proportsioonitaju ning sihtide suunad olemas vaid väga algelisel kujul ning kindlasti mitte sellisel tasemel, nagu seda eeldavad täiskasvanud.

Konverentsil astuvad üles paljud tunnustatud tippspetsialistid nii Eestist kui mujalt: kliiniline lastepsühholoog Airiin Demir, lastearst ning laste- ja noortepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen, etoloog ja zoosemiootik Aleksei Turovski Eestist ning Taani psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard.

Lastefondi toetus katab esinejate töötasud ning transpordi- ja tõlkekulud.

 

Maksumus

Lastefond toetab konverentsi "Tabamata mure - räägime kindumushäirest" kokku 1365,96 euroga, tasudes esinejate esinesmiskulude, transpordi ja tõlkekulude eest.

Kuidas Sina aidata saad?